Vaak stellen ouders ons de vraag waarom hun kind zus of zo doet, zo snel boos of angstig is. Is het wel gelukkig? Is er iets dat mijn kind ons niet durft te vertellen?

Om zicht te krijgen op hoe je kind zijn situatie en de wereld rondom zich ervaart en beleeft, doen we, indien nodig, een belevingsonderzoek. Dit betekent dat we gedurende een aantal sessies tijd maken om je kind beter te leren kennen via spelobservaties en opdrachten. Dit is niet zoals op school. We geven er geen punten op. Het is niet juist of fout, mooi of lelijk.

Een belevingsonderzoek duurt 4 à 5 sessies. We sluiten af met een nabespreking waarin we zowel kind als ouders betrekken. Indien wenselijk zorgen we voor een verslag.