Geert Borms
"De boom vraagt niet wat hij moet worden, hij groeit."

werkdomeinen:
 

 • Individuele psychotherapie voor kinderen en jongeren

 • Ouderbegeleiding

 • Groepstherapie

 • Gezinstherapie

 • Supervisie en teamcoaching

 • Bemiddeling in Familiale Zaken

 • Bemiddelaar
   

opleidingen:

 • Lid van de Vlaamse Vereniging voor Klinisch Psychologen (VVKP) en de Belgische Federatie voor Psychologen (BFP)

 • Licentiaat in de klinische psychologie, optie Kind, jeugdige en gezin (KULeuven, 1985-1992)

 • vierjarige opleiding Gestalttherapie (Instituut Voor Communicatie 1994-1998)

 • Ervaringsgericht werken met groepen (Outward Bound, 2000-2001)

 • Opleiding Bemiddelaar, 2014,Opleiding Bemiddeling in Familiale Zaken, 2014-2015 (Mediv, Mediation Instituut Vlaanderen)

 • Training Lichaamsgericht Traumawerk met Kinderen door Maggie Kline (USA) (De Onderstroom, 2016)
   

Geregistreerd bij de Psychologencommissie (nr. 671104259)

Aangesloten bij een vaste intervisiegroep van Gestalttherapeuten
 

werkervaring:

 • 10 jaar werkervaring in de bijzondere jeugdzorg
  en jongeren welzijnswerk

 • Trainer en Coach bij Eniti, Point 3, BrainTrain, Outfort sinds 2003

 • Mede-oprichter en staf bij Eniti sinds 1994
   

specialisaties:

 • faseproblematieken
  (problemen gerelateerd aan een specifieke ontwikkelingsfase)

 • rouw- en verliesverwerking, ondersteuning bij echtscheiding

 • Problemen met assertiviteit (sociaal angstig, agressief)

 • thema’s eigen aan nieuw samengestelde gezinnen

 • verwerking van emotionele en fysieke trauma’s

 • negatief zelfbeeld

 • depressie
   

talen:

 • Nederlands

 • Engels

 • Frans