Conflicten en ruzies zijn eigen aan relaties. Als jullie er alleen niet uit geraken dan is relatie- of gezinstherapie de gepaste hulp. Bepaalde patronen en overtuigingen zijn vaak de oorzaak van de moeilijkheden. Samen met jullie verwerven we inzichten in jezelf, de relaties binnen het gezin en ontdekken ieders aandeel. We staan stil bij de gevoelens van beiden en we nodigen jullie uit tot het plaatsen van herstellende acties. Aan zelfexpressie, erkenning, beïnvloeding en toegankelijkheid wordt heel wat aandacht gegeven.