Gezien alle berichten in de media rond maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus, willen we graag even een aantal dingen verduidelijken. Tevens willen we u vragen een aantal zorgvuldigheidsmaatregelen na te leven.

Tenzij u bericht van ons heeft gekregen of nog krijgt, gaan de afspraken gewoon door zoals gepland. Men heeft ons expliciet vanuit de overheid gevraagd werkzaam te blijven in deze - ook psychisch - moeilijke tijd.

 

Indien u dit wenst, bekijken we samen de mogelijkheden om online of telefonisch een afspraak te laten doorgaan. 

Bij ziekte van één van ons, annuleren wij vanzelfsprekend uw afspraak. 

Als u zich ziek voelt, blijft u best thuis, en annuleert u de afspraak per mail of telefonisch. Als u dan toch nood heeft aan een telefonische sessie, kunnen we dat uiteraard met u bekijken in de mate van het mogelijke. Dit kan wel enkel bij cliënten die reeds in begeleiding zijn, niet voor iemand die nog voor de 1ste keer moet komen.

Als u verkiest om uw afspraak uit te stellen, dan hebben we hier alle begrip voor gezien de omstandigheden, maar we vragen u dan uw afspraak dan tijdig te annuleren (minstens 24 u op voorhand), zoals normaal het geval is. 

Wij werken op afspraak, en om contact in de gang/wachtzaal te vermijden, willen we u vragen om zo veel mogelijk stipt op tijd te komen ! Gelieve ook alleen (of zo gevraagd als koppel / ouder-kind) binnen te komen om te vermijden dat er gezelschap in de wachtzaal blijft tijdens uw consultatie.

Verder is het in ons aller belang om goede handhygiëne na te leven en voldoende afstand te houden. Een vriendelijke groet kan uiteraard ook zonder handen te geven.
Meer informatie kan u vinden op: https://www.info-coronavirus.be/nl/

Bedankt alvast,

Het Eniti-team