Kinderen en jongeren kunnen bij ons terecht voor zeer uiteenlopende problemen. Wanneer ze in de knoop raken met hun eigen gevoelens. Als relaties met leeftijdsgenoten of volwassenen - binnen en buiten het gezin - mank lopen. Indien moeilijke en pijnlijke gebeurtenissen uit het verleden niet verwerkt raken. Als er sprake is van lichamelijke klachten zonder direct aanwijsbare medische oorzaak. Indien eten en slapen niet meer gaan zoals het hoort. Indien de school aan de alarmbel trekt.

Als ouder weet je niet altijd hoe je hiermee kan omgaan. Wanneer de steun van familie en vrienden niet volstaat, kan professionele hulp een meerwaarde betekenen. Bij het begin van de therapie proberen we steeds het kind of de jongere in zijn gezinscontext te zien. Na de intakefase wordt samen met de therapeut bekeken welke werkvormen gekozen worden: individuele therapie met het kind of de jongere, ouderbegeleiding, speltherapie en/of gezinstherapie.