Marie Costers
"De keuze is niet de weg, want die koos jou.
De keuze is de wijze hoe die weg te gaan."

werkdomeinen:
 

 • Individuele psychotherapie voor kinderen, jongeren en studenten

 • Ouderbegeleiding

 • Groepstherapie

 • Gezinstherapie

 • Studiebegeleiding
   

opleidingen:

 • Master in de klinische en gezondheidspsychologie, afstudeerrichting kinderen en adolescenten (KULeuven)
   

Geregistreerd bij de Psychologencommissie (nr. 972124273)

werkervaring:

 • Multidisciplinaire groepspraktijk Puzzel - Zelfstandig kinderpsycholoog

 • Universitaire Kinder- en Jeugdpsychiatrie Antwerpen, zorgeenheid Internaliserende Stoornissen – Stage klinische psychologie

 • Onderzoeksgroep Neuropsychologie, KULeuven
   

specialisaties:

 • Depressie

 • Sociale vaardigheden (psychosociale weerbaarheid, assertiviteit, probleemoplossende vaardigheden)

 • Angst (fobieën, sociale angst, faalangst, paniek…)

 • Zelfbeeld en zelfvertrouwen

 • Perfectionisme en faalangst

 • Studieproblemen

 • Problemen gerelateerd aan het starten van een nieuwe levensfase als student: eenzaamheid, studieproblemen, stressbeheersing, mentaal welzijn/zelfzorg, uitstelgedrag, slaapproblemen
   

talen:

 • Nederlands

 • Engels