In de loop van je leven ontwikkel je voortdurend manieren om met jezelf en je omgeving om te gaan. Dit ontwikkelingsproces is steeds in beweging en het stopt nooit. Het werkt doorgaans in je voordeel en leidt tot zelfverwezenlijking en groei.

Soms lijkt dit proces echter op één of meerdere vlakken in je leven vast te lopen: je raakt geblokkeerd. Dit kan verbonden zijn met de manier waarop belangrijke personen in het verleden met jou zijn omgegaan of met de (pijnlijke) ervaringen die je hebt opgedaan. Je vindt geen antwoorden meer, weet niet meer hoe gepast in te spelen op de wereld om je heen. De dingen die je geleerd hebt, zijn nog moeilijk te veranderen en lijken eerder in je nadeel te gaan spelen. We spreken dan van automatismen of vastgeroeste omgangspatronen die je niet langer helpen om je mogelijkheden en je groeikansen aan te spreken.

Wij gaan samen met jou op weg. We gaan een proces aan dat die patronen aan de oppervlakte brengt en je bewust maakt van de voor- en nadelen ervan. Vaak zal dit bewustwordingsproces leiden tot een opnieuw ‘in-beweging-komen’ en zal je terug meer flexibel kunnen omgaan met jezelf en je omgeving. Dit veranderingsproces begeleiden we door middel van gesprekken, creatief werk, speltherapie, wandeltherapie, en gedrags-experimenten. Zo kom je uiteindelijk tot nieuwe mogelijkheden qua voelen, denken en handelen, zodat je opnieuw meer en bewustere keuzes kan maken in je leven