logo Eniti, een zelfstandig centrum voor psychotherapie met vestiging in Berchem, Antwerpen.

Eniti is een zelfstandig centrum voor psychotherapie in Berchem, Antwerpen. Voor zowel kinderen als volwassenen.

Eniti is een zelfstandig centrum voor psychotherapie met vestiging in Berchem. Onze teams richten zich naar:

  • kinderen
  • jongeren en volwassenen
  • ouderen en nieuw-samengestelde gezinnen
  • zowel individueel als in partner- of gezinsverband

Eniti is afgeleid uit het Latijn en betekent ‘op iets steunen om ergens te geraken’ of ook wel ‘zich inspannen, krachtig streven naar, zich erdoor heen werken’. De naam Eniti werd speciaal gekozen omdat we je graag willen steunen om je erdoor te werken/om je in beweging te krijgen. Onze visie is dat we vertrekken van je groeikansen en je eigen mogelijkheden om zelf je weg te bepalen.

Visie

In de loop van je leven ontwikkel je voortdurend manieren om met jezelf en je omgeving om te gaan. Dit ontwikkelingsproces is steeds in beweging en het stopt nooit. Het werkt doorgaans in je voordeel en leidt tot zelfverwezenlijking en groei.

Soms lijkt dit proces echter op één of meerdere vlakken in je leven vast te lopen: je raakt geblokkeerd. Dit kan verbonden zijn met de manier waarop belangrijke personen in het verleden met jou zijn omgegaan of met de (pijnlijke) ervaringen die je hebt opgedaan. Je vindt geen antwoorden meer, weet niet meer hoe gepast in te spelen op de wereld om je heen. De dingen die je geleerd hebt, zijn nog moeilijk te veranderen en lijken eerder in je nadeel te gaan spelen. We spreken dan van automatismen of vastgeroeste omgangspatronen die je niet langer helpen om je mogelijkheden en je groeikansen aan te spreken.

Wij gaan samen met jou op weg. We gaan een proces aan dat die patronen aan de oppervlakte brengt en je bewust maakt van de voor- en nadelen ervan. Vaak zal dit bewustwordingsproces leiden tot een opnieuw ‘in-beweging-komen’ en zal je terug meer flexibel kunnen omgaan met jezelf en je omgeving. Dit veranderingsproces begeleiden we door middel van gesprekken, creatief werk, speltherapie, wandeltherapie, muziektherapie en gedragsexperimenten. Zo kom je uiteindelijk tot nieuwe mogelijkheden qua voelen, denken en handelen, zodat je opnieuw meer en bewustere keuzes kan maken in je leven.


Contact

Saffierstraat 82 2600 Berchem

+32 32 30 20 03

berchem@eniti.be

Je wordt doorverbonden met het secretariaat. Dit is een algemene antwoorddienst. De persoon die je te woord staat is met andere woorden geen psychotherapeut. Er wordt je gevraagd of je een nieuwe cliënt bent en of je contact wenst met het volwassenteam of het kinderteam. Je naam en telefoonnummer worden genoteerd zodat één van de therapeuten contact met je kan opnemen. Dit gebeurt binnen de twee werkdagen.

Ben je al in therapie bij een therapeut van Eniti en heb je een dringende vraag of moet je om de één of andere reden je afspraak annuleren, dan bel je eveneens dit nummer. Je therapeut wordt zo snel mogelijk verwittigd. Het kan zijn dat we je niet onmiddellijk een afspraak kunnen geven omdat er een wachtlijst is. We doen ons best om deze niet langer dan twee maanden te laten oplopen. Is je vraag dringend of de wachtlijst te lang, dan helpen we je graag aan een goede doorverwijzing naar een andere dienst of therapeut.

Via ons secretariaat zijn we 24 uur op 24 bereikbaar, en dit 7 dagen op 7.