top of page

Conflicten en ruzies zijn eigen aan relaties. Als jullie er alleen niet uit geraken dan is relatietherapie de gepaste hulp. Bepaalde patronen en overtuigingen zijn vaak de oorzaak van de moeilijkheden. Samen met jullie verwerven we inzichten in jezelf, de relatie en ontdekken ieders aandeel. We staan stil bij de gevoelens van beiden en we nodigen jullie uit tot het plaatsen van herstellende acties. Aan zelfexpressie, erkenning, beïnvloeding en toegankelijkheid wordt heel wat aandacht gegeven.

Bij een scheiding bieden we hulp aan om als ouder constructief te functioneren in het belang van jezelf, de ander en de kinderen. Het gaat in relatietherapie steeds om de interactie, dat wat er gebeurt tussen beide partijen en dit in respect voor beiden.

bottom of page