Volwassenen kunnen bij ons terecht met moeilijkheden van allerlei aard (depressie, angsten, burn-out, CVS, relatieproblemen, werkgerelateerde problemen). Vaak gaat het om mensen die zich niet goed in hun vel voelen, die angstig zijn of die merken dat hun sociale relaties niet lopen zoals ze willen. Soms blijken gebeurtenissen uit het verleden onverwerkt, is er sprake van onaangepast gedrag of zijn er vage lichamelijke klachten. Op vraag van de cliënt kunnen belangrijke derden betrokken worden in de therapie. Indien nodig werken wij samen met de behandelende arts.

Therapie kan je levenskwaliteit verhogen. Samen met de therapeut kijk je naar oorzaken, patronen en je gedrag. We gaan op zoek naar wat je remt om echt gelukkig te zijn en trachten - door inzichten te verwerven, je zelfbewustzijn te verhogen en door te gaan experimenteren met ander gedrag - je te stimuleren om beter met jezelf en je context om te gaan.